Foirm chlárúcháin do THEAGHLAIGH
Foirm chlárúcháin do LÍONRAÍ

Cara Teanga Tí

Is scéim tacaíochta é Cara Teanga Tí chun deiseanna teagmhála agus idirphlé a chur ar fáil do thuismitheoirí atá ag tógáil páistí le Gaeilge.

Tríd an scéim, bíonn deis ag tuismitheoirí atá ag tógail clainne le Gaeilge, nó iad siúd atá ag smaoineamh faoi, cinneadh s’acu agus ceisteanna eile a phlé le tuismitheoir eile a rinne an cinneadh céanna cheana féin.

Tugann an scéim deis do thuismitheoirí a bheith ag líonrú le chéile i mbealach praiticiúil agus straitéiseach. Cuirtear an tseirbhís seo ar fáil saor in aisce tuismitheoir-go-tuismitheoir.

Más mian leat páirt a ghlacadh cliceáil ar an cnaipe anseo thíos nó déan teagmháil go díreach le Cabríní de Barra ag cabrini@glornangael.ie nó 083 445 5914.

Foirm chlárúcháin CARA TEANGA TÍ

Imeachtaí don teaghlach

Imeachtaí do theaghlaigh a labhraíonn Gaeilge in Éirinn

Faigh amach faoi imeachtaí i do cheantar, nó imeachtaí náisiúnta do theaghlaigh le Gaeilge. Déantar an féilire a nuashonrú gach mí. Is féidir aighneachtaí a dhéanamh leis an bhféilire tríd an bhfoirm teagmhála a úsáid.

Blaganna

Féach ar ár gCainéal YouTube
Féach ar ár gCainéal YouTube

Podchraoltaí

“Níl cruthúnas ar bith ann go bhfuil ceangal idir an dátheangachas/ilteangachas agus fadhbanna urlabhra”

Is í an léachtóir, teiripeoir urlabhra agus teanga, agus an t-údar Mary-Pat O Malley atá i gcomhluadar Sinéad Ní Uallacháin agus í ag roinnt saineolas agus comhairle.

Podchraoltaí

Cás Staidéir