Slide Ó Ghlúin go Glúin Tá an suíomh seo á sholáthar ag Glór na nGael le go mbeidh sé ina áis do thuismitheoirí a chinneann a bpáistí a thógáil le Gaeilge.

Tréaslaíonn Glór na nGael le tuismitheoirí a ghlac an cinneadh seo, tógáil clainne le Gaeilge.

Ar an suíomh, tá teacht ar chomhairle faoin dea-chleachtas is fearr, acmhainní tacaíochta agus spraoi, chomh maith le heolas faoi imeachtaí do theaghlaigh Ghaeilge.

Imeachtaí don teaghlach

Imeachtaí do theaghlaigh a labhraíonn Gaeilge in Éirinn

Faigh amach faoi imeachtaí i do cheantar, nó imeachtaí náisiúnta do theaghlaigh le Gaeilge. Déantar an féilire a nuashonrú gach mí. Is féidir aighneachtaí a dhéanamh leis an bhféilire tríd an bhfoirm teagmhála a úsáid.

Blaganna

Féach ar ár gCainéal YouTube
Féach ar ár gCainéal YouTube

Podchraoltaí

“Níl cruthúnas ar bith ann go bhfuil ceangal idir an dátheangachas/ilteangachas agus fadhbanna urlabhra”
Is í an léachtóir, teiripeoir urlabhra agus teanga, agus an t-údar Mary-Pat O Malley atá i gcomhluadar Sinéad Ní Uallacháin agus í ag roinnt saineolas agus comhairle.

Podchraoltaí

Cás Staidéir