Slide Ó Ghlúin go Glúin Tá an suíomh seo á sholáthar ag Glór na nGael le go mbeidh sé ina áis do thuismitheoirí a chinneann a bpáistí a thógáil le Gaeilge.

Tréaslaíonn Glór na nGael le tuismitheoirí a ghlac an cinneadh seo, tógáil clainne le Gaeilge.

Ar an suíomh, tá teacht ar chomhairle faoin dea-chleachtas is fearr, acmhainní tacaíochta agus spraoi, chomh maith le heolas faoi imeachtaí do theaghlaigh Ghaeilge.

Blaganna

Féach ar ár gCainéal YouTube
Féach ar ár gCainéal YouTube

Podchraoltaí

“Níl cruthúnas ar bith ann go bhfuil ceangal idir an dátheangachas/ilteangachas agus fadhbanna urlabhra”
Is í an léachtóir, teiripeoir urlabhra agus teanga, agus an t-údar Mary-Pat O Malley atá i gcomhluadar Sinéad Ní Uallacháin agus í ag roinnt saineolas agus comhairle.

Podchraoltaí

Cás Staidéir

Imeachtaí don teaghlach

Imeachtaí do theaghlaigh a labhraíonn Gaeilge in Éirinn

Faigh amach faoi imeachtaí i do cheantar, nó imeachtaí náisiúnta do theaghlaigh le Gaeilge. Déantar an féilire a nuashonrú gach mí. Is féidir aighneachtaí a dhéanamh leis an bhféilire tríd an bhfoirm teagmhála a úsáid.