Is é spraoi an príomh bhealach a fhaigheann linbh agus naíonáin amach faoin Domhain. Le do chuidiú, is bealach iontach é mar thacaíocht dá bhforbairt teanga chomh maith.

Mar thuismitheoir, is tú an cara is fearr atá ag do pháistí. Déan do dhícheall am a chaitheamh leo ag spraoi gach lá.

Is breá le leanaí óga spraoi fisiciúla, ach go háirithe iad a chigilt nó a méara agus a liúidíní a chomhaireamh.

Nuair a éiríonn do leanbh beagáinín níos sine agus níos láidre, tabhair go leor bréagáin dó/di, nithe atá slán agus sábháilte agus mínigh dó/di cad é atá ann.

Déan cinnte go ndéanann tú go leor fuaimeanna chun nithe áirithe a mhíniú, mar shampla, téann an charr “brmm brmm” nó “bíp bíp”. Is féidir leat amhráin nó rannta a chanadh a dhéanann cur síos spraíúil ar na bréagáin éagsúla.

Is breá le linbh, amhráin agus rannta a chloisteáil agus cluichí ar nós peek- a-boo- a imirt arís is arís eile.

Timpeall Timpeall Rothaí an Charr

Timpeall timpeall rothaí an charr

Timpeall timpeall rothaí an charr

Timpeall timpeall rothaí an charr

Rothaí ag casadh timpeall

 

Bíp Bíp Bíp ag adharc an charr

Bíp bíp bíp ag adharc an charr

Bíp bíp bíp ag adharc an charr

Géilligí don bíp bíp

 

Swish swash swish cuimilteoirí an charr

Swish swash swish cuimilteoirí an charr

Swish swash swish cuimilteoirí an charr

Ag glanadh na fuinneoga

 

Mise an Traein

Mise an traein, puff, puff, puff

Mise an madra, bhuf, bhuf, bhuf

Mise an bus, bíp bíp bíp

Mise an tsicín, tsíp, tsíp, tsíp.

 

Carr Beag

Carr beag dearg

Carr beag buí,

Carr beag gorm,

A haon, a dó, a trí.