Tarlaíonn dóiteáin agus nuair a tharlaíonn siad is minic go bhfuio sé rómhall rud éigin a dhéanamh faoi.

Tugann an Bhriogáid Dóiteáin féin comhairle nár chóir do dhaoine nach bhuil an traenáil cuí acu tine a throid.

Is é an comhairle athugtar ná fág an teach agus fios a chur orthu láithreach.

Tá rudaí ann ar ndóigh gur féidir a dhéanamh lenár dteaghlaigh agus ár dtithe féin a chosaint ó thine.

Aláram deataigh

Tá faisnéis ann go dtarrthálann aláraim deataigh daoine. Léiríonn taithí trodairí tine nach mbíonn aláraim deataigh i mbeagnach gach tine baile ina chailltear daoine.

Is teachtaireacht simplí é sin: faigh aláraim deataigh agus déan é a thriaill go minic. Ba chóir aláram déataigh bheith ar gach urlár.

Sa chistin

 • Coinnigh sreangáin leictreasha ar shiúl ón sorn agus ón doirteal.
 • Coinnigh pluid tine sa chistin. Is féidir é a chur timpeall duine má tá siad trí thine
 • Triomaigh bia atá le cur san fhriochtán
 • Má tá deatach ag éirí as ola. Múch an teas.
 • Ná úsáid cipíní ná lastóirí le sorn gas a lasadh. Tá frearais splainc níos sábháilte

Roimh dul a luí

Tarlaíonn an chuid is mó de thinte baile san oíche. Tá sé tabhachtach go mbíonn gnáthamh seiceála ann roimh dul a luí gach oíche:

 • Bain amach plocídí;
 • Cuir scáthlan tine ar thinte oscailte;
 • Folmhaigh luaithreadáin;
 • Druid doirse inmheánacha;
 • Bog éadaí, cuirtíní, paipéir ar shiúl ó théitheoirí.

Plean éalaithe

Cuireann plean éalaithe go mór le do sheansanna teacht slán ó thine.

Déan cinnte de go bhfuil gach duine ar an eolas faoin bplean agus ar cad tá le déanamh má bhuaileann an t-aláram deataigh.

Ba chóir roghanna slíte amach a bheidh ann ag brath ar láthair an tine. Aontaigí áit le teacht le chéiel arís ar an taobh amuigh.

Cad é mar a thosaíonn tinte?

Is iad na rudaí seo a leanas is mó a bhíonn údar tine leo go stairiúil:

 • Friochtán sceallóg;
 • Mí-úsáid aibhléise;
 • Caitheamh tobac;
 • Páistí agus cipíní;
 • Coinnle.

Is gá céimeanna a ghlacadh leis an bhagairt ó na foinsí seo a mhaolú.

Ceimeanna le do theaghlach a chosaint ó thine:

 • Ná fág friochtán sceallóg gan aire;
 • Ná ró-ualaítear soicéid agus úsáidtear an fiús ceart i gcónaí;
 • Ná lonnaigh téitheoir soghluaiste in aice le cúirtíní nó ábhar eile a dtiocfadh leis dul trí thine;
 • Ná lonnaigh soilse ná lampaí in aice le cuirtíní;
 • Ná cuir cablaíleictreacha faoi chairpéid.
 • Na bí ag caitheamh toitíní nuair a bhíonn tuirse ort nó níos fearr, éirigh satu ar fad.
 • Coimhéad súil ar choinnle i gcónaí agsus ná fág i seomra iad gan súil a choinneáil orthu. Coinnigh iad ar shiúl ar ábhar eile a dtiocfadh leis dul trí thine. Cuimhnigh gur féidir le coinnle plaisteach a leá.
 • Coinnítear cipíní agus lastóirí ar shiúl ó pháistí.

CUIMHNIGH:

Tugann an Bhriogáid Dóiteáin féin comhairle nár chóir do dhaoine nach bhuil an traenáil cuí acu tine a throid.