Tá roinnt áiseanna i nGaeilge ar fáil ó dreamanna éagsúla chun eolas agus comhairle a chur ar fáil maidir le Covid 19.  Seo sampla dóibh:

Póstaeir & Físeáin ón Roinn Oideachais agus Scileanna

 

Nasc Éire – Físeáin ón tseirbhís domhanda Covid 19

Comhairle ón FSS.

Póstaeir ón FSS.

Póstaer ó seomraranga.com

Bileog oibre ó RTÉ

 

Rannta ó Áine Ní Shúilleabháin (Bróga Nua) & Gaelbhratach