Bímís Réidh!

D’athraigh saolta leanaí óga go tobann nuair a dúnadh seirbhísí foghlama agus cúraim na luath-óige agus scoileanna i mí an Mhárta mar fhreagairt ar éigeandáil COVID-19. De réir mar a ullmhaíonn leanaí le filleadh ar sheirbhísí foghlama agus cúraim na luath-óige nó an t-aistriú a dhéanamh chuig an réamhscoil agus an scoil den chéad uair, ba chóir do thuismitheoirí a bheith cinnte go bhfuil roinnt gníomhartha ar féidir leo a dhéanamh sa bhaile chun tacú leis na haistrithe tábhachtacha seo. Tá an comhairle áisiúil seo curtha ar fáil ag An Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige.