An Chomhairle Náisiúnta um Oideachais Speisialta

Tá neart bileoga eolais i nGaeilge ar fáil ar an nasc thuas ón Chomhairle Náisiúnta um Oideachais Speisialta do thuismitheoirí agus caomhnóirí páistí a bhfuil riachtanais ar leith acu. Is féidir teacht ar roinnt de na bileoga ar na nascanna thíos:

Leanaí agus Daoine Óga atá faoi Mhíchumas Foghlama Ginearálta (GLD)

Leanaí agus Daoine Óga atá faoi Mhíchumas Foghlama ar Leith(SLD)

Leanaí agus Daoine Óga faoi Mhíchumas Fisiceach

Leanaí agus Daoine Óga ar a bhfuil Neamhoird Urlabhra agus Teanga ar Leith

Leanaí agus Daoine Óga ag a bhfuil Deacrachtaí nó Neamhoird Mothúchán agus/nó Iompair

Leanaí agus Daoine Óga ar a bhfuil Neamhord Speictream an Uathachais

Leanaí agus Daoine Óga atá Dall/ar a bhfuil Lagú Radhairc

Leanaí agus Daoine Óga Bodhra agus Lagéisteachta

Leanaí agus Daoine Óga atá Bodhar agus Dall / le caillteanas déchéadfach

An Scéim Cúntóir um Riachtanais Speisialta (SNA)

Tús na Scolaíochta

Ag bogadh ón mBunscoil go hIarbhunscoil

Ag bogadh idir suímh speisialta agus lárshrutha

Pleanáil don Saol tar éis Scolaíochta