An Chomhairle Náisiúnta um Oideachais Speisialta

There are a number of information leaflets in Irish available from the National Council for Special Education through the above link for parents and guardians of children with different needs. Links to some of the leaflets are available below:

Leanaí agus Daoine Óga atá faoi Mhíchumas Foghlama Ginearálta (GLD)

Leanaí agus Daoine Óga atá faoi Mhíchumas Foghlama ar Leith(SLD)

Leanaí agus Daoine Óga faoi Mhíchumas Fisiceach

Leanaí agus Daoine Óga ar a bhfuil Neamhoird Urlabhra agus Teanga ar Leith

Leanaí agus Daoine Óga ag a bhfuil Deacrachtaí nó Neamhoird Mothúchán agus/nó Iompair

Leanaí agus Daoine Óga ar a bhfuil Neamhord Speictream an Uathachais

Leanaí agus Daoine Óga atá Dall/ar a bhfuil Lagú Radhairc

Leanaí agus Daoine Óga Bodhra agus Lagéisteachta

Leanaí agus Daoine Óga atá Bodhar agus Dall / le caillteanas déchéadfach

An Scéim Cúntóir um Riachtanais Speisialta (SNA)

Tús na Scolaíochta

Ag bogadh ón mBunscoil go hIarbhunscoil

Ag bogadh idir suímh speisialta agus lárshrutha

Pleanáil don Saol tar éis Scolaíochta