Is íontach an saibhreas agus éagsúlacht atá sna canúintí difriúla. Seo roinnt beag eolais ar Ghaeilge Chonamara. Tá sé mar chuid de shraith póstaer atá Glór na nGael ag cur le chéile ar na canúintí éagsúla. Bainigí idir taitneamh agus tairbhe astu.