Labhraíonn bunaitheoir Mother Tongues Francesca Le Morgia le Sinéad Ní Uallacháin. Is teangeolaí í Francesca a bhfuil cur amach ar leith aici ar an dátheangachas agus ar na ceisteanna a bhíonn ag tuismitheoirí agus iad ag tabhairt faoi páistí a thógáil le níos mó ná teanga amháin