Tá sraith an-dheas d’fhíseáin scéalaíochta do leanaí óga ar fáil ar YouTube ó Tús Maith, atá lonnaithe i nGaeltacht Chorca Dhuibhne. Tugann Tús Maith tacaíocht do thuismitheoirí atá ag tógaint a gclannaibh le Gaelainn chomh maith leo san gur mian leo níos mó Gaelainne a úsáid sa bhaile. Bíonn Grúpaí Súgartha, Cuairteanna Baile agus Scléip an tSathairn acu chun tacú le tuismitheoirí.

Tá teacht ar na físeáin ar fad ar an nasc seo: Rógairí Beaga 

Nó tá roinnt acu ar fáil ar na nascanna thíos:

Cá bhfuil Bran?

Bronntanas do Mhamaí

Cití Cailleach

 

Tomás san Uisce

An Tusa mo Mhamaí?