Spreagann súgradh samhlaíocht linbh chun fás agus bláthú.

Is trí shúgradh samhlaíoch is féidir le rudaí simplí laethúla a bheith mar na bréagáin is spreagúla.

Spreagann sé cruthaitheacht a threisiú, ag cabhrú le leanaí sóisialú agus cairdeas a dhéanamh

Cuidíonn sé le scileanna sóisialta a fhorbairt agus cabhraíonn sé leo na daoine timpeall orthu a thuiscint agus áit s’acu féin sa saol a chinntiú.

Is féidir le súgradh lasmuigh scileanna fisiciúla a fhorbairt; ag cabhrú le leanaí rith, léim agus dreapadh go sábháilte, ag cur lena n-aclaíocht agus ag cabhrú lena scileanna maithe mótair a fhorbairt.

Níos tábhachtaí fós, soláthraíonn an súgradh amuigh spás do leanaí spraoi a bheith acu.

Saor-shúgradh

Tá saor-shúgradh, is é sin spraoi nach bhfuil struchtúrtha, tábachtach d’fhorbairt agus d’fhoghlaim an linbh ag aois óg.

Trí shaor-shúgradh, bíonn níos mó neamhpleáchas ag páistí; bogann siad idir timpeallachtaí éagsúla,; bíonn siad ann foghlaim trí eispéiris phearsanta agus dul chun cinn nó forbairt ina am féin.

Méadaíonn sé a gcuid eolais agus tuiscint ar an domhan timpeall orthu.

Meastar go forleathan go leanann na buntáistí a éiríonn as seo ar aghaidh níos déanaí sa saol.

Nuair atá súgradh ar súil ag na leanaí, bíonn siad ag lorg rioscaí agus forbraíonn siad a bhféinmheas agus a muinín.

Teastaíonn eispéiris dhúshlánacha choirp uathu, ach is minic a laghdaíonn daoine fásta na deiseanna seo.

Ról an tuismitheora

Ní mór, mar sin, do dhaoine fásta é timpeallachtaí oiriúnacha a sholáthar don súgradh.

Is féidir le tuismitheoirí tacú le foghlaim trí shúgradh, bídís ag gníomhú mar neamh-rannpháirtí, mar chomhpháirtí súgartha nó mar chomhpháirtí cainte.

Is scil thábhachtach é a bheith ar an eolas faoi cathain is ceart seasamh siar, chun a chur ar chumas leanaí fadhbanna a réiteach go cruthaitheach agus foghlaim trí bhotúin a dhéanamh.

Is féidir le tuismitheoirí cabhrú leis na hacmhainní is fearr a roghnú chun tacú le súgradh leanaí agus é a leathnú.

Is féidir le tuismitheoirí foghlaim faoi riachtanais sugartha páistí trí:

  • Bheith airdeallach ar cad a dhéanann páistí ina gcuid súgartha;
  • Bheith airdeallach ar cá fhad a mhaireann siad ag imirt;
  • Suntas a dhéanamh de na patrúin a thagann chun cinn ina gcuid súgartha; agus
  • Bheith mar chomhpháirtí sa súgartha.