Dearcadh na Saineolaithe:

Ní bheidh. Is miotas é seo agus gan aon taighde nua-aimseartha ann a thacaíonn leis an dearcadh seo. Is féidir le páistí deacrachtaí urlabhra a bheith acu, mar a bheadh ag páistí aonteangach ach níl aon baint ag na deacrachtaí sin le cleachtais teanga an páiste agus a dteaghlach. Is féidir deis a bheith ag páistí dátheangach stóras níos mó focail, téarmaiocht agus eile a bheith acu ná páistí aonteangach.

Freagraí ó Thuismitheoirí:

1. Seafóid. Cabhróidh sé go mór amach anseo le labhairt
2. Cabhraigh sé liomsa agus mé ag fás aníos nuair a bhí imní labhairt os ard orm. Dá bhrí sin, cabhróidh sé le páistí

 

Tagairtí:

Dr Mary-Pat O’Malley – http://talknua.com/what-to-say-when-the-doctor-gets-it-wrong/ (Alt)

Lauren Lowry, Hanen Certified Speech-Language Pathologist. Bilingualism in Young Children: Separating Fact from Fiction (Alt)