Dearcadh na Saineolaithe:

Tá neart taighde déanta a molann an modh ‘Tuismitheoir amháin, Teanga amháin’ mar an bhealach is fearr chun páistí a thógail le dhá theanga. Is bealach éifeachtach é ach ní leor é leis féin. Is gá go gcloisfeadh an páiste stór focal leathan go rialta chun gur féidir leo cumas sa teanga a fhorbairt. Is gá go mbeadh ionchur cothrom ó thaobh an dá theanga má tá an páiste chun dul chun cinn cothrom a dhéanamh. Bheadh sé tábhachtach go gcloisfeadh an páistí an Ghaeilge ó dhaoine eile, idir dhaoine fásta & páistí más féidir, seachas ón dtuismitheoir amháin. Tá roinnt tuismitheoirí a labhraíonn teangacha éagsúla lena bpáistí agus oibríonn sé sin dóibh mar theaghlach. An rud is tábhachtaí ná go mbeadh deis cothrom ag an bpáiste an Ghaeilge a chloisteáil agus a úsáid.

Freagraí ó Thuismitheoirí:

1. Cibé rud atá tú compordach le.
2. An méid is mó Gaeilge agus gur féidir. Tá Béarla ar fáil as gach áit eile
3. Meascán muna bhfuil Gaeilge ag do pháirtí. Má tá, labhair Gaeilge leo

 

Tagairtí:

Ní Shionnain, U. 2020. Gaelphobail nua-aoiseacha: inmharthanacht agus pobail mhionteanga i saol faoin domhandú. PhD Thesis, University College Cork.

Hoff E, Core C, Place S, Rumiche R, Señor M, Parra M, J Child Lang. 2012; 39(1):1-27. Dual language exposure and early bilingual development.

Andrea AN MacLeod, Leah Fabiano-Smith, Sarah Boegner-Pagé, Salomé Fontolliet, 2012. Simultaneous bilingual language acquisition: The role of parental input on receptive vocabulary development.