Dearcadh na Saineolaithe:

Is buntáiste breise é do aon pháiste an deis a bheith acu dhá nó trí theanga a bheith ar a gcumas acu. Tugann an Ghaeilge nasc breise do pháistí le cultúr agus stair na hÉireann. Tugann sí geata isteach i bpobal na Gaeilge agus deis saol trí Ghaeilge a bheith acu agus iad ag fás aníos.

Tá neart taighde ann a chuireann in iúl go mbíonn buntáistí éagsúla ag baint le níos mó ná teanga amháin a bheith agat. Bíonn scileanna cumarsáide níos fearr ag páistí a chloiseann níos mó ná teanga amháin go rialta. Bíonn cumas matamaitice níos fearr ag daoine de réir mar a bhíonn leibhéal níos mó dátheangachais acu. Bíonn tuiscint níos fearr acu ar chultúrtha dhaoine eile

 

Freagraí ó Thuismitheoirí:

1. Beidh siad ábalta rudaí mar seo a léamh!
2. Go mbeidh an Ghaeilge agus aon teanga eile níos éasca dóibh!
3. Bíonn sé i bhfad níos fusa ag an bpáiste teangacha eile a fhoghlaim
4. An-éasca cairde nua a dhéanamh, go háirithe leis an Ghaeilge, mar táimid in ann labhairt faoin teanga.

 

 

Tagairt:

Ó Broin, B. 2012. Thógamar le Gaeilge iad: taighde agus plé ó thuismitheoirí, gníomhaithe agus scoláirí ar thógáil clainne le Gaeilge. , BÁC: Coiscéim.

Viorica Marian, Ph.D. Anthony Shook. 2012. The Cognitive Benefits of Being Bilingual: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3583091/pdf/cer-12-13.pdf

Zoe Liberman,1 Amanda L. Woodward,1 Boaz Keysar,1 and Katherine D. Kinzler2. 2016. Exposure to multiple languages enhances communication skills in infancy:  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5031504/pdf/nihms754523.pdf