Dearcadh na Saineolaithe:

Is féidir leis an modh ‘Aon Teanga, Aon Tuismitheoir’ a bheith mar bhealach fíor éifeachtach chun páistí a thógail le Ghaeilge, go háirithe má tá Gaeilge ag an mbeirt tuismitheoir. Ach is féidir le deacrachtaí a bheith leis an modh seo má tá tú ag tógáil páiste le mionteanga agus gan an mionteanga sin á labhairt ach ag tuismitheoir amháin. Mar shampla, más tuismitheoir tú le Gaeilge agus gan ach Béarla amháin á labhairt ag do chéile, an teaghlach sínte agus an bpobal mórthimpeall ort le do pháiste, is beag na deiseanna a bheidh ag do phaiste Gaeilge a chloisteáil nó a úsáid i gcomparáid leis an Béarla. Chun tacú le sealbhú teanga, tá sé fíor thábhachtach go mbeadh deiseanna rialta agus cáilíochtúil ag an bpáiste an Ghaeilge a chloisteáil agus go mbeadh na deiseanna sin ar chomhchéim nó níos mó ná an Bhéarla. Chun an aidhm seo a bhaint amach, is féidir le tuismitheoirí tabhairt faoi páistí a thógail le Gaeilge in aon slí straitéiseach a oibríonn dóibh féin ach a chinntíonn go mbíonn deiseanna cáilíochtúil agus cainníochtúil ag an bpáiste an Ghaeilge a chloisteáil is a úsáid go rialta. B’fhiú a bheith ar an eolas faoi na bealaí éagsúla eile atá molta ó thaobh páistí a thógail go dátheangach chun gur féidir leat modh a roghnú atá oiriúnach daoibhse mar theaghlach agus a thugann deiseanna saibhir agus rialta dod’phaistí an Ghaeilge a labhairt, a chloisteáil agus a léamh.

Freagraí ó Thuismitheoirí

  1. Bheadh sé tábhachtach go mbeadh níos mó ná duine amháin le Gaeilge i saol an páiste chun go mbeadh deiseanna rialta acu an Ghaeilge a úsáid

Tagairtí:

Thordardottir E. The relationship between bilingual exposure and vocabulary development. International Journal of Bilingualism. 2011;15(4):426–445.

Lanza E. (2004): Language mixing in infant bilingualism: A sociolinguistic perspective. Oxford: Oxford University Press; 2004.

Sonia Wilson (2019): Family language policy through the eyes of bilingual children: the case of French heritage speakers in the UK, Journal of Multilingual and Multicultural Development, DOI: 10.1080/01434632.2019.1595633.

https://bilingualkidspot.com/2016/05/30/how-to-raise-a-bilingual-child/ (alt)