Dearcadh na Saineolaithe:

Bíonn modhanna éagsúla in úsáid ag teaghlaigh éagsúla chun na páistí a chur ag labhairt Gaeilge leo mar thuismitheoirí agus lena chéile mar siblíní. Is fiú labhairt leis an bpáiste faoin fáth gur mhaith leat go mbeadh siad ag labhairt leat i nGaeilge. Is fiú míniú dóibh gur chuid lárnach de shaol an teaghlach é agus go mothaíonn tú bródúil nuair a labhraíonn siad an Ghaeilge. Moltar pé rud a deir na paistí as Béarla a athrá leo as Gaeilge ach gan iad a cheartú.

Freagraí ó Thuismitheoirí:

1. Athrá an méid a dúirt siad ina dhiaidh as Ghaeilge. Moladh mór a thabhairt dóibh nuair a fhreagraíonn siad as Gaeilge.
2. Lean ort ag labhairt i nGaeilge, sin an t-aon rud a bhfuil cumhacht agat air, straitéisí eile ag brath ar aois.
3. Tá mo mhac fós ag déanamh an rud céanna….Tá sé mar dhéagóir anois!
4. Ná déan scéal mór de. C
uireann muidne Gaeilge ar cibé rud a deir ár n-iníon as Béarla.

 

Tagairt:

Sabine Little (2020) Whose heritage? What inheritance?: conceptualising family language identities, International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, 23:2, 198-212, DOI: 10.1080/13670050.2017.1348463