Dearcadh na Saineolaithe:

Léiríonn tromlach an taighde go bhfuil neart buntáistí ag baint leis an dátheangachas, seachas a mhalairt. Tá intinní páistí iontach oscailte d’fhoghlaim teangacha agus níl siad srianta ag mothúcháin daoine fásta a d’fhás aníos i sochaí aonteangach.

Freagraí ó Thuismitheoirí:

1. Ní cuireadh! Níos mó buntáistí amach anseo nuair a thógtar le dhá teanga iad.
2. Níl. Cabhróidh sé leo.

Tagairtí:

Nameera Akhtar and Jennifer A. Menjivar. 2012. Cognitive and Linguistic Correlates of Early Exposure to More than One Language.

Claire Stephens BSc. 2013. Executive Function Development: A Comparison of Monolingual and Bilingual Children in Ireland.

Ellen Bialystok, PhD. 2017. Second-Language Acquisition and Bilingualism at an Early Age and the Impact on Early Cognitive Development.