Dearcadh na Saineolaithe:

Ní bheidh aon mearbhall orthu. Bíonn páistí ábalta déileáil le neart teangacha éagsúla gan aon fhadhb. Tá taighde ann a thugann le fios go mbíonn sé éasca ag paistí an dara theanga a phiocadh suas má tá bunchloch láidir acu ina dteanga baile.

Freagraí ó Thuismitheoirí:

1. Ní bheadh
2. Níor labhair mé Béarla le m’iníon ariamh; agus níl ach Béarla ag a máthair. Níl an cuma air go gcuireannn sé seo aon mhearbhall uirithi. Tá sé deas nádúrtha ina ceann féin go labhraíonn Daid i nGaeilinn agus Mam i mBéarla
3. Tá an Béarla ar fáil i ngach áit, bíonn sé speisialta an Gaeilge a labhairt le chéile mar theaghlach agus an Béarla a úsáid le daoine eile.

 

Tagairtí:

Kendall King and Lyn Fogle. 2006. Raising Bilingual Children: Common Parental Concerns and Current Research