Dearcadh na Saineolaithe:

Níl gá ar bith an Béarla a mhúineadh ar dtús. Ní bhíonn deacrachtaí ag páistí ó thaobh sealbhú teangacha, mar a bheadh ag daoine fásta. Tá an Béarla mórthimpeall orainn, agus foghlaimeoidh an páiste í gan fhadhb. Má tá Gaeilge ag an mbeirt tuismitheoir, moltar dóibh í a úsáid in aon cumarsáid leis an bpáiste. Ní bheidh siad faoi aon míbhuntáiste ó thaobh an Béarla de bharr go mbeidh sí le chloisteail go rialta mórthimpeall orthu. Piocfaidh siad suas an Béarla go nádúrtha ón bpobal mórthimpeall, ón dteilifís, ar scoil agus eile. Mura bhfuil ach an Ghaeilge ag tuismitheoir amháin, is gá gach iarracht a dhéanamh ón tús go gcloiseadh an páiste an Ghaeilge chomh minic, nó níos minicí ná an Béarla. Is fearr go mbeadh deis ag an bpáistí réimse leathan daoine a chloisteáil ag labhairt an Ghaeilge i gnéithe éagsúla dá saol, páistí eile san áireamh.

 

Freagraí ó Thuismitheoirí:

1. Ní bheadh. Tá Béarla i ngach áit timpeall orthu. Piocfaidh siad é suas go héasca
2. Tá a dhóthain Béarla i ngach cúinne den tír, níl an méid céanna fíor le Gaeilge. Cur tús leis an Ghaeilge a luaithe is gur féidir

 

Tagairtí:

Físeán: https://www.ucd.ie/psychology/newsandevents/latestnews/inputandexperienceinminoritylanguageacquisition/;

Nic Fhlannchadha, Siobhan, Hickey, Tina, 2019/05/29. Alt: Assessing children’s proficiency in a minority language: exploring the relationships between home language exposure, test performance and teacher and parent ratings of school-age Irish-English bilinguals