Dearcadh na Saineolaithe:

Má tá tú ag tógail páistí le Gaeilge, is féidir leis an Ghaeloideachas, ón Naíonra go dtí an iar-bhunscolaíocht a bheith mar thacaíocht breise daoibh, go háirithe má bhíonn teanga coitianta agus láidir ar nós an Béarla in úsáid ag tuismitheoir amháin sa teach. Ach ná bí buartha mura bhfuil teacht agat ar an nGaeloideachas. An rud is tábhachtaí ná go mbeadh deiseanna leanúnach agus rialta ag na páistí an Ghaeilge a chloisteáil ó réimse leathan daoine. Léigh neart leabhair Gaeilge leo agus ceannaigh rogha deas leabhair dóibh chun nósanna léitheoireacht i nGaeilge a chothú. Lorg deiseanna don bpáiste a bheith ag spraoi agus am a chaitheamh le páistí eile le Gaeilge go rialta. Can rannta agus amhráin i nGaeilge leo & féach ar chartúin agus cláracha teilíse i nGaeilge a bheadh oiriúnach do phaistí go minic le chéile.

Freagraí ó Thuismitheoirí:

1. Déan teagmháil le Glór na nGael nó an Oifigeach áitiúl
2. Freastal ar imeachtaí Gaeilge sa cheantair
3. Gaeilge a chur ar rudaí a úsáidtear gach lá – spúnóg, cupán tae, ar mhaith leat teacht chuig an siopa?

 

Tagairt:

An Tumoideachas : Bua nó Dua. 2015. Páipéir roghnaithe ón gCéad Chomhdháil Taighde Uile-Oileánda ar an Tumoideachas. Eagraithe ag TJ Ó Ceallaigh agus Muiris Ó Laoire.