Dearcadh na Saineolaithe:

Más é mian do chroí páistí a thógáil le Gaeilge, cuir dúshlán romhat féin an teanga a shealbhú. Is minic a chuireann teaghlaigh faoi nósmhaireacht teanga a iompú o Bhéarla go Gaeilge le straitéisí céimnitheach. Is iomaí tuismitheoir a d’fhoghlaim an Ghaeilge taobh ar thaobh leis na páistí. An rud is tábhachtaí ná tús a chur leis an dturas teanga le chéile.

Freagraí ó Thuismitheoirí:

1. Is cuma. Labhair é chomh minic is gur féidir. Úsáid aon Gaeilge atá agat!
2. Ná bíodh imní ort. Is féidir leat foghlaim leo tríd breathnú ar cartún / leabhair a léamh leo!
3. Úsáid téarma beaga simplí – ar mhaith leat briosca? An bhfuil ort dul go dtí an leithreas. Déanfaidh seo an Ghaeilge agus dátheangachas a normalú

 

Tagairt:

King, K., & Fogle, L. (2006). Bilingual parenting as good parenting: Parents’ perspectives on family language policy for additive bilingualism. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, 9(6), 695-712. https://doi.org/10.2167/beb362.0