Dearcadh na Saineolaithe:

Is féidir teacht ar sheirbhís urlabhra agus theanga i nGaeilge ach níl sé ar fáil go héasca nó i ngach contae. Faoi Acht na dTeangacha Oifigiúla (1993) tá sé mar dhualgas ar an stáit seirbhísí poiblí a chur ar fáil i nGaeilge, seirbhísí urlabhra agus theanga ina measc, agus é mar cheart ag daoine seirbhís a lorg i nGaeilge. Ach, fiú más féidir teiripeoir le Gaeilge a aimsiú, bíonn na measúnuithe chaighdeánaithe a úsáidtear i mBéarla agus gan mórán tuiscint ann go minic ar na marcóirí cliniciúil i dteangacha seachas an Béarla.

Freagraí ó Thuismitheoirí

  1. Déan iarracht SLT a thuigeann an dátheangachas agus atá báúil don Ghaeilge a aimsiú. Má tá Gaeilge acu, is buntáiste breise é!

Tagairtí:

Sarah-Ann Muckley. 2015. Language assessment of native Irish speaking children: towards developing diagnostic testing for speech and language therapy practice.

O’Toole, C. and Hickey, T. M. (2012). Diagnosing language impairment in bilinguals: professional experience and perception. Child Language Teaching and Therapy, 29(1), pp. 91-109. doi: 10.1177/0265659012459859

Dr Ciara O’Toole. Measúnú ar deachrachtaí teanga sa dátheangachas Gaeilge-Béarla (cur i láthair) – https://gaeloideachas.ie/wp-content/uploads/2020/05/Meas%C3%BAn%C3%BA-ar-dheachrachta%C3%AD-teanga-sa-d%C3%A1theangachas.pdf