Dearcadh na Saineolaithe:

Tá neart páistí le Siondróm Down agus le míchumais foghlamtha éagsúla mórthimpeall an domhain le breis agus teanga amháin acu. Ón taighde atá déanta ar an ábhar, níl fianaise ar bith ann go gcothaíonn an dara theanga aon fhadhb breise don bpáiste. Ní bhíonn aon difir idir na scileanna cumarsáide atá ag páistí le moill forbartha atá dátheangach i gcomparáid le paistí ar an gcumas céanna forbartha leo atá aonteangach. Ach is gá go mbeadh deiseanna rialta agus ar chaighdeán mhaith ag na paistí an dá theanga a chloisteáil i mbealaí atá cáilíochtúil, idirghníomhach agus praiticiúil chun tacú le sealbhú an dá theanga.

Tagairtí:

Kay-Raining Bird, E., Cleave, P.L., Thordardottir, E., Cupit, J., Demers, L., Randell-Gryz, A. & Nowell, G. (2002). Language learning in children with Down syndrome: the impact of linguistic context.

Buckley, S. (2002) Can children with Down syndrome learn more than one language?. Down Syndrome News and Update, 2(3), 100-102. doi:10.3104/practice.180.

Ward, R (2020) Bangor University. Profiling the Language Abilities of Welsh-English Bilingual Children with Down Syndrome.

Kay-Raining Bird, E., Genesee, F., and Verhoeven, L. (2016). Bilingualism in children with developmental disorders: A narrative review. Journal of Communicative Disorders, 63, 1-14.

http://talknua.com/wp-content/uploads/2019/03/MultlingualChildrenWithDS.pdf (ailt)