Ó Ghlúin go Glúin

Is tionscadal de chuid Ghlór na nGael é an scéim teanga Tí chun tacaíocht a thabhairt do thuismitheoirí atá ag tógáil clainne le Gaeilge.

Tá an an suíomh gréasáin seo curth le chéile le bheith ina áis dóibh. Soláthraíonn Teanga Tí comhairle faoin dea-chleachtas is fearr, acmhainní tacaíochta agus spraoi, chomh maith le heolas faoi imeachtaí do theaghlaigh Ghaeilge.

Déan Teagmháil
Fúinne

Sinéad Ní Mhearnóg Uí Ghéibheannaigh

Oifigeach Forbartha, Uladh
Sinéad Ní Mhearnóg Uí Ghéibheannaigh

Oifigeach Forbartha, Uladh

Is Eoghanach í Sinéad Ní Mhearnóg Uí Ghéibheannaigh as an Caisleán Glas i lár Sléibhte Mhuintir Luinigh. Tá Céim Bhaitsiléara aici i nGaeilge agus Spáinnis ó Ollscoil na hÉireann Gaillimh agus Céim Mháistir i bPleanáil Teanga. D’oibrigh sí le Cultúrlann Uí Chanáin i nDoire agus le Comhaltas Ceoltóirí Éireann. Tá taithí leathan aici ar chúrsaí óige agus tá sí bainteach le grúpaí forbartha pobail áitiúla ina ceantar.

Tá Sinéad Ní Mhearnóg Uí Ghéibheannaigh ag obair leis an Rannóg Teanga Tí de chuid Ghlór na nGall, ag cuidiú le coistí agus grúpaí pobail le soláthar do theaghlaigh Ghaeilge.  Tá Sinéad ag feidhmiú i nDún na nGall, Doire, Tír Eoghain, Ard Mhacha, Fear Manach, Ros Comáin agus Muineachán.

+353 834497443

Ceithleann Ní Dhuibhir Ní Dhúlacháin

Oifigeach Forbartha
Ceithleann Ní Dhuibhir Ní Dhúlacháin

Oifigeach Forbartha

Rugadh Ceithleann i mBaile Átha Cliath ach tógadh í i nGaoth Dobhair. Tá sí ag obair mar Oifigeach Forbartha sa Rannóg Teaghlaigh 'Teanga Tí' agus í ag freastal ar réigiún an Oirthuaisceart. Tá máistreacht aici i Scríobh agus Cumarsáid na Gaeilge ó Choláiste na hOllscoile Baile Átha Cliath, agus bunchéim sa Ghaeilge agus an Léann Éireannach. Chaith sí nach mór trí bliana ag obair le Gael Linn i mBaile Átha Cliath leis an scéim 'Gaelbhratach' agus le scéimeanna oideachasúla na heagraíochta. Roimhe sin chaith sí seal ag obair le Cois Life, An Siopa Leabhar agus Apple. Tá Ceithleann mar mheantóir le Gaeltacht UCD agus tá sí mar bhall de chomhairle lucht féachana TG4. Tá suim aici sna meáin, sa cheol agus is maith léi a bheith ag taisteal.

Tá Ceithleann Ní Dhuibhir Ní Dhúlacháin ag obair leis an Rannóg Teanga Tí

+44 (0)79 2734 9174

Marcas Mac Ruairí

Bainisteoir Forbartha, Gaeilge sa Teaghlach
Marcas Mac Ruairí

Bainisteoir Forbartha, Gaeilge sa Teaghlach

Is as Dún Pádraig, Co. an Dúin, do Mharcas Mac Ruairí agus b’iriseoireacht a chéad ghairm. Is bainisteoir forbartha é anois le Glór na nGael i nDún Garbhán. Tá blianta fada caite aige ag plé le cúrsaí Gaeilge. Chuidigh sé le bunscoil a bhunú i nDún Phádraig. Tá ceithre leabhar staire scríofa aige agus staidéar saineolach déanta aige ar an Chairt Eorpach do Theangacha Réigiúnacha agus Mionlaigh. Tá MA aige sa Ghaeilge Nua agus Dioplóma sa Phleanáil Teanga.

Pádraig Ó Neachtain

Oifigeach Forbartha
Pádraig Ó Neachtain

Oifigeach Forbartha

Tá Pádraig Ó Neachtain ag obair leis an Rannóg Pobail agus leis an Rannóg Teaghlaigh, ag cuidiú le coistí agus grúpaí pobail, clubanna CLG chomh maith le solathar Ghlór na nGael do theaghlaigh Gaeilge.  Tá Pádraig ag feidhmniú ar son Ghlór na nGael i gCiarraí, Luimneach agus Co. an Chláir.

00353 851274657