Tá Glór na nGael ag obair ar ‘Feachtas Feasachta’ a reáchtáil atá dírithe ar an aoisghrúpa idir 20 – 35.
Tá sé mar aidhm eolas, muinín agus tacaíocht a thabhairt do dhaoine maidir le cinneadh a bpáistí a thógáil le Gaeilge.
Ba mhaith linn ionchur a fháil ó 3 fhócasghrúpa a chuideoidh leis an bhfeachtas feasachta a mhúnlú agus a fhorbairt.
 
An bhfuil tú:
20-35bl.?
Ag tógáil páistí?
Ag smaoineamh ar thógáil páistí?
 
Foirm le líonadh:    https://forms.gle/Tmvw1snL1G9op2gS8
 
Tá dearbháin agus ciseán earraí le buachaint i ngach fócasghrúpa!