Tá Glór na nGael ag obair ar ‘Feachtas Feasachta’ a reáchtáil atá dírithe ar an aoisghrúpa idir 20 – 35.
Tá sé mar aidhm eolas, muinín agus tacaíocht a thabhairt do dhaoine maidir le cinneadh a bpáistí a thógáil le Gaeilge.
Ba mhaith linn ionchur a fháil ó 3 fhócasghrúpa a chuideoidh leis an bhfeachtas feasachta a mhúnlú agus a fhorbairt.
 
An bhfuil tú:
  • 20-35bl.?
  • Ag tógáil páistí?
  • Ag smaoineamh ar thógáil páistí?
Foirm le líonadh:    FOIRM – CLICEÁIL ANSEO
Tá dearbháin agus ciseán earraí le buachaint i ngach fócasghrúpa!