Sinéad Ní Mhearnóg Uí Ghéibheannaigh

Oifigeach Forbartha, Uladh
Sinéad Ní Mhearnóg Uí Ghéibheannaigh

Oifigeach Forbartha, Uladh

Is Eoghanach í Sinéad Ní Mhearnóg Uí Ghéibheannaigh as an Caisleán Glas i lár Sléibhte Mhuintir Luinigh. Tá Céim Bhaitsiléara aici i nGaeilge agus Spáinnis ó Ollscoil na hÉireann Gaillimh agus Céim Mháistir i bPleanáil Teanga. D’oibrigh sí le Cultúrlann Uí Chanáin i nDoire agus le Comhaltas Ceoltóirí Éireann. Tá taithí leathan aici ar chúrsaí óige agus tá sí bainteach le grúpaí forbartha pobail áitiúla ina ceantar.

Tá Sinéad Ní Mhearnóg Uí Ghéibheannaigh ag obair leis an Rannóg Teanga Tí de chuid Ghlór na nGall, ag cuidiú le coistí agus grúpaí pobail le soláthar do theaghlaigh Ghaeilge.  Tá Sinéad ag feidhmiú i nDún na nGall, Doire, Tír Eoghain, Ard Mhacha, Fear Manach, Ros Comáin agus Muineachán.

+353 834497443

Elaine Dold

Oifigeach Forbartha
Elaine Dold

Oifigeach Forbartha

Tá Elaine ag obair linn sa Rannóg Teanga Tí i gCúige Mumhan. Oibríonn sí le teaghaigh atá ag iarraidh an Ghaeilge a úsáid sa bhaile agus bualadh le daoine atá ar aon aigne leo.

Rugadh Elaine i gCorcaigh ach bhog sí go Chorca Dhuibhne ag aois a hocht. Is ansin i Lios Póil a fuair sí a cuid grá don Ghaeilge. Ina dhiaidh sin, bhí cónaí uirthi in áiteanna éagsúla i gCúige Mumhan idir Trá Lí, Corcaigh agus Tiobraid Árainn. Tá Elaine cáilthe mar mhúinteoir Gaeilge agus Tíreolaíocht. Taobh amuigh den saol oibre, is aoibhinn le Elaine canadh agus pictiúir a ghlacadh den dúlra, tá sí mar bhall don chór i dTrá Lí agus pé áit sa tír ina bhfuil sí tógfaidh sí pictiúr den tírdreach.

Is é an rud is fearr le Elaine faoin bpost ná bualadh le daoine gach lá

+353 (0)86 165 5053

Niamh Ní Mhóra

Oifigeach Forbartha
Niamh Ní Mhóra

Oifigeach Forbartha

Tá Niamh ag obair mar Oifigeach Forbartha sa rannóg Teanga Tí in oirthuaisceart na tíre. Rugadh agus tógadh Niamh in Iúr Cinn Trá agus is ansin a thit sí i ngrá leis an Ghaeilge agus í ag freastal ar an bhunscoil lán-Ghaeilge sa cheantar. Tá sí ag cur fúithí anois i mBéal Feirste. Tá céim sa Ghaeilge agus sa Fhraincis bainte amach aici ó Ollscoil na Banríona agus ta sí cáilithe mar mhúinteoir meánscoile Gaeilge agus Fraincís.

+353 (0)86 176 4519

Tara Dunne-Uí Adhmaill

Oifigeach Forbartha
Tara Dunne-Uí Adhmaill

Oifigeach Forbartha

Tá Tara ag obair sa Rannóg Teanga Tí i gContae Átha Cliath agus i gCill Mhantáin. Is Bleá Cliathach í atá tagtha tríd an gcóras Gaelscolaíochta. Tá céim sa Ghaeilge agus sa Socheolaíocht aici ó Choláiste na Tríonóide, agus tá an-taithí aici ag obair i saol na Gaeilge. Tá ceathrar páiste aici agus í féin agus a fear céile Seán, á dtógáil le Gaeilge i mBaile Átha Cliath.

Marcas Mac Ruairí

Bainisteoir Forbartha, Gaeilge sa Teaghlach
Marcas Mac Ruairí

Bainisteoir Forbartha, Gaeilge sa Teaghlach

Is as Dún Pádraig, Co. an Dúin, do Mharcas Mac Ruairí agus b’iriseoireacht a chéad ghairm. Is bainisteoir forbartha é anois le Glór na nGael i nDún Garbhán. Tá blianta fada caite aige ag plé le cúrsaí Gaeilge. Chuidigh sé le bunscoil a bhunú i nDún Phádraig. Tá ceithre leabhar staire scríofa aige agus staidéar saineolach déanta aige ar an Chairt Eorpach do Theangacha Réigiúnacha agus Mionlaigh. Tá MA aige sa Ghaeilge Nua agus Dioplóma sa Phleanáil Teanga.