Tá an leabhar iontach sin do thuismitheoirí, Gaschaint, anois ar fáil ar líne ANSEO!

Frásaí Gaeilge Do Thuismitheoirí

An raibh tú riamh ar iarraidh smaoineamh ar an bhfocal nó an leagan ceart agus tú ag labhairt Gaeilge le do pháiste? Tá réiteach na faidhbe anseo!

Suíomh gréasáin le 2000 frása, agus an chaint uile ann freisin, dóibh siúd atá ag iarraidh Gaeilge a thabhairt dá gclann. Leaganacha ó na trí mhórchanúint sa suíomh agus dathchódú déanta orthu. Caint bheo na Gaeltachta atá ar an suíomh.

Toradh is ea Gaschaint at thionscadal ceannródaíoch a raibh idir chainteoirí dúchais agus dhaoine ar bheagán Gaeilge páirteach ann.

Tá an leabhar Gaschaint le ceannach ó shiopaí leabhar anseo. Foilsithe ag An Gúm