Grúpa Súgartha Bhaile Uí Ruáin

Leabharlann Baile Uí Ruáin, Ráth Fearnáin, Baile Átha Cliath 14, D14 VY33.

Gach Déardaoin @ 10.00rn

cabrin@glornangael.ie

Thosaigh Glór na nGael an grúpa beag seo i 2019. Bíonn an grúpa ag feidhmiú i nGaeilge ach bíonn fáilte roimh teaghlaigh ar bheagán Gaeilge chomh maith.