Is minic a thógtar páistí le Gaeilge i dteaghlaigh nach bhfuil Gaeilge ach ag tuismitheoir amháin. Seo roinnt abairtí beaga simplí chun tacú le tuismitheoirí ar bheagán Gaeilge níos mó Gaeilge a úsáid lena bpáistí. Bainigí triail as! Déanfaidh sé difir ollmhór.

Small phrases for parents who are still learning

Children are often raised with Irish in households where only one parent is fluent in Irish. Here are a few small simple phrases to support parents with only a little Irish to use more Irish with their children. Give it a go!! It will make an enormous difference.