Abairtí beaga do thuismitheoirí

Children are often raised with Irish in households where only one parent is fluent in Irish. Here are a few small simple phrases to support parents with only a little Irish to use more Irish with their children. Give it a go!! It will make an enormous difference.

Is minic a thógtar páistí le Gaeilge i dteaghlaigh nach bhfuil Gaeilge ach ag tuismitheoir amháin. Seo roinnt abairtí beaga simplí chun tacú le tuismitheoirí ar bheagán Gaeilge níos mó Gaeilge a úsáid lena bpáistí. Bainigí triail as! Déanfaidh sé difir ollmhór.